U bevindt zich op: Home Internationaal

Internationaal

De ebolacrisis heeft de wereld nadrukkelijk laten zien dat gezondheidsrisico’s grensoverschrijdend kunnen zijn. Daarom kijkt het RIVM over grenzen heen; nationale vraagstukken op het gebied van gezondheid en milieu vragen om een internationale aanpak. We zoeken actief de samenwerking met buitenlandse partners om de toegang tot kennis te vergroten en de kwaliteit van onderzoek en beleidsadvisering te verbeteren. In dat kader hebben we de internationale communicatie sterk verbeterd, onder andere door een kwaliteitsverbetering van de Engelstalige RIVM website.

Europa

Op Europees niveau is in 2014 een aantal samenwerkingsverbanden bekrachtigd onder andere met het onderzoeksinstituut van de Europese Unie het Joint Research Centre (JRC) en het Franse zusterinstituut ANSES. Een uitwisseling met het Belgische Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) is tot stand gebracht. Nicoline Tamsma werd gekozen als voorzitter van EuroHealthNet, een belangrijke Europese netwerkorganisatie voor Public health en gezondheidsbevorderende instituten. Marieke Verschuuren werd gedetacheerd bij WHO EURO. 

 

Overzicht WHO Collaborating Centers

CHRODIS

De nieuwe Europese Joint action ‘Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing across the Life Cycle’ (CHRODIS) is gestart. In CHRODIS gaan we op zoek naar goede praktijken ter preventie van ziekten. Het Nederlandse erkenningstraject dat het RIVM Centrum Gezond Leven hanteert krijgt in dit kader een internationaal podium. RIVM ‘ers vertegenwoordigen Nederland in twee nieuwe high level EU expertgroepen over Health Enhancing Physical Activity en Health Systems Performance Assessment. 

Microplastics

Op verzoek van de Tweede Kamer bracht staatssecretaris Mansveld het RIVM rapport over microplastics in de Europese Milieuraad. Een vernieuwd contract voor het Europees Thematisch Centrum Lucht en Klimaat (ETC/ACM) met het Europees Milieuagentschap (EEA) werd van kracht voor een periode van 5 jaar. Het RIVM heeft met een workshop deelnemers uit elf verschillende landen getraind in het ontwikkelen van een systematiek om chemische, biologische of radiologische/nucleaire (CBRN)- risico's en dreigingen te kunnen beoordelen. Deze systematiek is gebaseerd op de Nederlandse Nationale Risicobeoordeling.

Antibioticaresistentie

Nederland was gastland voor een internationale ministeriële conferentie over antibioticaresistentie, een groeiend wereldwijd probleem. Op het gebied van antibioticaresistentie is het RIVM betrokken bij verschillende internationale netwerken, onder andere EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network en CAESAR (Central Asian and eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance).

Mondiaal

WHO

In 2014 is een nieuw partnerschapsprogramma met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) afgesloten. Het RIVM werd door de WHO aangewezen als WHO Collaborating Centre Antimicrobial Resistance Epidemiology and Surveillance. Als zodanig zet het Collaborating Centre de ondersteuning van de WHO voort o.a. bij de uitvoering van het wereldwijde AMR-actieplan en het Europees strategisch actieplan op het gebied van AMR. Met dit nieuwe Collaborating Centre telt het RIVM acht WHO Collaborating Centres

Ebola

Het RIVM zorgde tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika voor informatieverstrekking aan publiek, huisartsen, ziekenhuizen en allerlei andere beroepsgroepen (luchtvaart, scheepvaart, vreemdelingenketen) door middel van richtlijnen en praktische informatie. Daarnaast had het RIVM de regie op de opvang en monitoring van terugkerende gezondheidsmedewerkers al dan niet blootgesteld aan ebola. Tenslotte ondersteunde het RIVM labfuncties door RIVM'ers uit te zenden naar Siera Leone en Liberia in samenwerking met het Erasmus MC.

Service