U bevindt zich op: Home Projecten en onderzoek Vaccinvoorziening Caribisch Nederland

Vaccinvoorziening Caribisch Nederland

De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) van het RIVM verzorgt de aankoop en distributie van de vaccins voor onder andere het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In 2014 werd de vaccinvoorziening naar Caribisch Nederland voorbereid. Hiermee ontvangen Bonaire, Saba en Sint Eustatius dezelfde vaccins als Europees Nederland. Naast de logistieke organisatie zet DVP met het project ook een kwaliteitssysteem op de eilanden neer. Vanaf medio 2015 gaan de vaccinleveranties daadwerkelijk van start.

Aanleiding

Op 10 oktober 2010 werden Bonaire, Saba en Sint Eustatius (Caribisch Nederland) bijzondere gemeenten in het Koninkrijk der Nederlanden. Omdat kort daarna de Wet publieke gezondheid daar ook van toepassing werd,  kregen de kinderen van Caribisch Nederland  recht op een gelijkwaardig vaccinatieprogramma als in Europees Nederland. DVP adviseerde begin 2014 hoe de vaccinvoorziening het beste kon worden ingericht. Daarop besloot de minister het volgende: DVP levert de vaccins vanuit Nederland aan Caribisch Nederland en DVP zal een kwaliteitssysteem op de eilanden opzetten. Zo zijn continuïteit en kwaliteit van het RVP voor het hele Koninkrijk gewaarborgd. In 2014 is het project gestart. 

Moeder met baby 

Logistiek

De opslag en distributie van medicijnen moet, zoals beschreven in de Geneesmiddelenwet, voldoen aan de richtsnoeren van Good Distribution Practice (GDP). Alle partijen in de logistieke keten moeten voldoen aan de hierin beschreven regels, om de kwaliteit van het medicijn te handhaven totdat deze bij de eindgebruiker, de patiënt, aankomt. Een belangrijk aspect van de productkwaliteit is de juiste temperatuurcondities. Voor vaccins geldt dat deze te allen tijde moeten worden bewaard bij een temperatuur tussen 2 en 8 graden Celsius. Vanuit het koele Nederland worden de vaccins met een vliegtuig getransporteerd en deze komen vervolgens in Caribisch Nederland in een tropisch klimaat terecht. Om onder deze omstandigheden de juiste temperatuur te kunnen garanderen, worden de vaccins verpakt in een zeer goed isolerende verpakking met de juiste hoeveelheid koelelementen.

Kwaliteit

Als de vaccins dankzij de juiste wijze van transport in goede kwaliteit in Caribisch Nederland zijn gearriveerd, moeten ze daar ook op de juiste manier worden beheerd. DVP heeft hiervoor een kwaliteitssysteem opgezet conform GDP-eisen, inclusief diverse registratieformulieren. Op deze formulieren registreren de medewerkers nauwkeurig alle handelingen met de vaccins, zoals de ontvangst en het verbruik, evenals mogelijke afwijkingen op de processen. Dit is belangrijk In verband met de noodzakelijke traceerbaarheid van de vaccins. Het kwaliteitssysteem is op een toegankelijke manier opgezet zodat het voor de medewerkers op de eilanden gemakkelijk is om het, uiteraard na het volgen van training, te blijven gebruiken.

Wanneer het kwaliteitssysteem door DVP is opgeleverd wordt het overgedragen aan de contactpersoon op elk van de eilanden. Gelijk aan de positie van de consultatiebureaus in Europees Nederland zijn de eilanden namelijk zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen processen.

Service