U bevindt zich op: Home Projecten en onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

In 2014 is het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) van start gegaan. Het VGO onderzoek is een grootschalig onderzoek waarbij onderzoekers van het RIVM, IRAS, NIVEL en WUR proberen te achterhalen wat de relatie is tussen veehouderijen en de gezondheid van de mensen die in de omgeving wonen.

Opzet onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen: allereerst een analyse van gegevens over 110.000 patiënten, die huisartsen anoniem hebben aangeleverd. Van deze groep hebben 15.000 mensen een enquete ingevuld met vragen over luchtwegklachten. En van deze groep is bij 2.500 mensen een gezondheidsonderzoek gedaan. Hierbij wordt onder andere gekeken naar antistoffen in het bloed, longfunctie en aanwezigheid van resistente bacteriën in de neus en de ontlasting. Daarnaast doen de onderzoekers ook luchtmetingen om te zien welke stoffen van veehouderijen in de lucht terecht komen, hoe ver deze zich verspreiden en waar omwonenden aan blootgesteld worden.

 

Door de resultaten van het gezondheidsonderzoek en de metingen in de lucht aan elkaar te koppelen krijgen de onderzoekers meer informatie over de relatie tussen veehouderij en gezondheid van de omwonenden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een aantal Brabantse en Limburgse gemeenten omdat daar veel mensen dicht bij veehouderijen wonen. Het aantal veehouderijen is in het oosten van Noord-Brabant en in het noorden van Limburg erg hoog en divers. De onderzoekers verwachten dat de conclusies ook gebruikt kunnen worden om een inschatting te maken voor de rest van Nederland.

Eerste resultaten

Rond veehouderijen wonen minder mensen met astma en COPD. Maar COPD-patiënten die in de buurt van veehouderijen wonen, hebben vaker problemen van de luchtwegen dan mensen met COPD die ergens anders wonen. Dat zijn de eerste resultaten, afkomstig van afgeronde deelonderzoeken, waarbij op verschillende manieren luchtwegklachten van mensen die in de buurt van veehouderijen wonen zijn onderzocht. Het betreft de analyse van de informatie van huisartsen en van de vragenlijst die door 15.000 mensen is ingevuld. Daarin konden ze aangeven welke luchtwegklachten zij hebben en welke medicijnen zij daarvoor gebruiken. In dit stadium kunnen de onderzoekers de uitkomsten nog niet verklaren.

En verder

De onderzoekers gaan ook na of naast astma en COPD ook een aantal andere gezondheidsproblemen gerelateerd zijn aan veehouderijen. Bijvoorbeeld longontsteking en ziekten die van dier naar mens overdraagbaar zijn. Aan dit onderzoek doen ongeveer 2.500 mensen mee. De resultaten worden in 2016 verwacht.

Samenwerking 

Dit onderzoek is een samenwerking van het RIVM, IRAS van de Universiteit Utrecht, NIVEL en Wageningen UR, waaronder Central Veterinary Institute (CVI) en Livestock Research. De ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken (EZ) financieren het onderzoek.

Service