U bevindt zich op: Home Projecten en onderzoek Zorgbalans

Zorgbalans

Elke vier jaar brengt het RIVM een Zorgbalans uit. In 2014 was dit de vierde. In de Zorgbalans staan de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg: wat is de kwaliteit, hoe toegankelijk en hoe betaalbaar is de zorg? Aan de hand van 140 indicatoren schetst de Zorgbalans hiervan een beeld.

Kwaliteit

Kijkend naar het totaalbeeld is te zien dat de Nederlandse gezondheidszorg van een hoog niveau is - ook in vergelijking met andere landen - met veel gunstige trends. Zo is de sterfte rond de geboorte die in 2008 relatief hoog was, aan het dalen en neemt het aantal ziekenhuisinfecties af. Punten van aandacht zijn onder andere de ouderenzorg die onder druk staat door een hoge werkdruk, en de grote verschillen tussen zorgaanbieders (artsen, ziekenhuizen) in behandeling van dezelfde soort aandoening en in geleverde kwaliteit.

Toegankelijkheid

Nederland heeft een zeer toegankelijk zorgsysteem. Dat wil zeggen dat er over het algemeen in het hele land voldoende zorg aanwezig is (huisarts, fysiotherapeut, verloskundige, ziekenhuis) en dat deze binnen redelijke tijd te bereiken is. De wachttijden in de ziekenhuizen zijn sterk afgenomen. Het aantal wachtenden voor langdurige zorg is nog flink, maar hiervan zijn er maar weinig problematisch.
De financiƫle toegankelijkheid is wel minder geworden. Ruim een tiende van de volwassenen ziet weleens af van een bezoek aan een arts of een bepaald onderzoek vanwege de kosten.

Betaalbaarheid

Bij betaalbaarheid gaat het om het totaal aan uitgaven van Nederland aan de zorg. Er is een opvallende trendbreuk te zien: de uitgaven stijgen veel minder snel dan tot nu toe het geval was. Tot 2013 was dat gemiddeld 5,5% per jaar, in 2013 was dat 2%. Voor een deel komt dat door de economische recessie, voor een deel door het beleid dat gevoerd is (geneesmiddelenprijzen, preferentiebeleid zorgverzekeraars en bezuinigingen op preventie).

De Zorgbalans is tot stand gekomen in samenwerking met veel externe deskundigen. De gegevens komen uit ruim 65 bronnen.

Meer informatie
Zorgbalans 2014

Service