U bevindt zich op: Home Voorwoord

Voorwoord

Het RIVM staat midden in de samenleving. Ook in 2014 hebben we als betrouwbare adviseur de overheid en samenleving voorzien van onafhankelijke kennis op het gebied van gezondheid en milieu. In dit jaarverslag vindt u een aantal aansprekende voorbeelden van onderzoek en projecten die we in 2014 hebben uitgevoerd. 

Er gebeurde meer in de wereld. De ramp met de MH-17 trof de gemeenschap van aidsonderzoekers. Er waren geen RIVM-medewerkers onder de slachtoffers, maar we verloren gewaardeerde collega’s en vrienden. We wensen alle nabestaanden veel sterkte. 

Onderzoek en innovatie zijn voor het RIVM belangrijke thema’s die tot uitdrukking komen in het Strategisch Programma van het RIVM (SPR), dat de komende jaren wordt uitgevoerd. In het kader van de innovatieprijs RIVM werden inspirerende en vernieuwende ideeën beloond. Daarnaast lanceerden we in 2014 de app Tekenbeet. Een innovatieve manier van communicatie met burgers. Ook met de zesde uitgave van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) is het RIVM een nieuwe weg ingeslagen. Naast een overzicht van de huidige volksgezondheid en een trendscenario voor de toekomst, biedt deze VTV ook toekomstscenario’s op basis van vier verschillende perspectieven op de volksgezondheid.

Nanomaterialen krijgen steeds meer toepassing in consumentenproducten. En er worden nieuwe materialen ontwikkeld waarvan de effecten op mens en milieu nog niet bekend zijn. Daarom onderzoekt het RIVM in een internationaal samenwerkingsverband de veiligheid van nieuwe nanomaterialen.  En op het internationale vlak blijven we ons ook richten op antibioticaresistentie. In 2014 kreeg het WHO Collaborating Centre Antimicrobial Resistence (AMR)  onderdak bij het RIVM. Daarmee dragen we bij aan het oprichten en versterken van nationale surveillancesystemen voor antibioticaresistentie van de Europese lidstaten van de WHO

Het RIVM zal blijven werken aan vernieuwing en verbetering in het streven naar een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Via onderzoek, advies, regie of uitvoering. Ook in 2015. Want de zorg voor morgen begint vandaag.

Prof.dr. André van der Zande

Service